Mijn favorieten

Geschiedenis


Het begon eind 19e eeuw met de trek van ambachtslieden, o.a. timmerlieden, die vanuit het Noordhollandse naar de stad trokken om daar aan de slag te gaan. Zo ook de heer Draijer, die zich in Amsterdam vestigde en in de begintijd timmerwerk uitvoerde voor de scheepvaart.

Met enig klussenwerk aan woonhuizen werd een start gemaakt naar de makelaardij in onroerende goederen, waartoe in 1896 de firma Johs. Draijer Hzn. gesticht werd. De zaken hebben zich gestaag uitgebreid, o.a. door toedoen van de mede-firmant en zoon Wilhelm Draijer. Hij was in de periode van 1910 tot 1953 de stuwende kracht en heeft in die periode geweldige opdrachten mogen uitvoeren.

Hij deed landelijk zaken en mocht in opdracht van de overheid o.a. de gronden aankopen voor het Vredespaleis te ’s-Gravenhage, heeft de heren C. en A. Brenninkmeijer begeleid bij het opzetten van de nu nog bekende winkelketen met als belangrijkste taak het adviseren van Bestuur en Directie in de wekelijkse vergaderingen inzake het in eigendom en in huur zijnde onroerende goed. In die jaren werd er getaxeerd voor geldverstrekkende instellingen, particulieren en als “rijks-taxateur”­ voor de Inspecties der Belastingen.

In die jaren werden ook werkzaamheden verricht op het terrein van het financieel en technisch beheer van woon- en winkelhuizen, in hoofdzaak in Amsterdam en omgeving.

In de na-oorlogse periode werden er vele taxaties en aan- en verkoop/huur- en verhuur-transacties tot tevredenheid van opdrachtgevers uitgevoerd. Daarbij werden er ook regelmatig panden in veiling gekocht en verkocht. Een van de opvallende zaken was de vestiging buiten Engeland op het vasteland van Madame Tussaud, waarbij de directie door ons kantoor werd geadviseerd en werd begin jaren zeventig de eerste vestiging in de Kalverstraat feestelijk geopend.

Van een kantoor dat ook tot nà de oorlog ouderwets gehuisvest was, o.a. krukken en lessenaars, is thans onder directie van diverse opvolgende makelaars/eigenaren een­modern kantoor in het centrum van Amsterdam­in gebruik en gaat de firma van destijds in B.V.-vorm­door met het leveren van adviezen en het uitvoeren van opdrachten, als een van de­oudste kantoren van Amsterdam en wellicht ook in Nederland. ­­­
­