Aankopen op de veiling


Kopen op de Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Het is ook goed mogelijk dat het object dat u wilt kopen op de Amsterdamse Onroerend Goed-veiling te koop wordt aangeboden. Het aankopen van een veilingobject vindt net als een gewoon object plaats in een aantal fasen:

- Ten eerste de bezichtiging van het object. Over het algemeen worden hier vaste dagen en tijdstippen voor gehanteerd. De makelaar zal samen met u het object bekijken en vervolgens een plan uitstippelen hoe te handelen op de veiling.

- Ten tweede wordt het object geveild in twee fasen. Eerst vindt de zogenaamde fase van het opbod plaats en vervolgens de fase van de afslag. De persoon die in de afslag uiteindelijk MIJN roept is de koper (indien de verkoper het object natuurlijk gunt.)

- Vervolgens wordt er meteen bij de notaris een akte van veiling getekend (het zogenaamde koopcontract) en een datum voor overdracht afgesproken.

Over het algemeen vindt de daadwerkelijke overdracht van de woning één maand na de datum van de veiling plaats. Bij de notaris worden de akte van levering en de eventuele hypotheekakte ondertekend. Bij het bieden op de veiling is het van belang dat de makelaar op de hoogte is van uw financiële situatie. In veel gevallen zal de makelaar daarom van tevoren met u een gesprek hebben over de wijze van financiering en de benodigde waarborgsom.