Verkopen op de veiling


Verkopen op de Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u een object via ons op de veiling te koop wilt aanbieden. In dit geval komt de makelaar, net als bij een ‘gewone', in de verkoopname bij u lang. Hij bekijkt het object, geeft een waardering en overlegt met u over een mogelijke verkoopprijs. Indien u en de makelaar het met elkaar eens zijn worden vervolgens alle belangrijke gegevens inzake uw woning verzameld bij de verschillende instanties.

Nadien wordt de Makelaars Vereniging Amsterdam ingelicht. Deze plaatst de borden aan de gevel, maakt de advertentie en regelt de zaalhuur.

Verder wordt er verwacht dat op speciale dagen het object wordt opengesteld voor potentiële bieders en kopers. Op de dag van de veiling zal de door u bepaalde notaris, samen met de makelaar op de ‘bok' zitten om het object te verkopen. De veiling vindt plaats in twee fasen, namelijk de opbod- en afslagfase en de uiteindelijke gunning.

Indien er geboden en afgeslagen wordt is het uiteindelijk aan de verkoper - u in dit geval - of u het object ook gunt. Dit wordt ter plekke op de veiling met de makelaar besproken. Na gunning wordt u met de makelaar en de koper bij de notaris verwacht om alle akten te ondertekenen. In het algemeen vindt een maand later de officiële overdracht plaats.
Indien u meer wilt weten over de aankoop en verkoop op de Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling kunt u contact opnemen met B.V. Makelaarskantoor Draijer.