Huurder informatie

Onderhoud

Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. We raden u aan uw huurcontract na te gaan voordat u ons benadert met een reparatieverzoek. In uw huurcontract staan de onderhoud afspraken. Over het algemeen geldt: Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder, grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
 
Onderhoudsproblemen gelieve bij voorkeur schriftelijk te melden, per email (onderhoud@draijer.com) of gewone post. Voor het doorgeven van spoedeisende onderhoudsklachten zijn wij uitsluitend op werkdagen van 9:00 - 10:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 020 613 6181.
 
Overzicht huurder of verhuurder
U vindt hier een overzicht van de soorten onderhoud die de huurder dan wel de verhuurder moet uitvoeren volgens artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (besluit kleine herstellingen). De in de huurovereenkomst opgenomen bepalingen zijn bepalend.

Huuradministratie
 
Huurbetalingen                            
Huurbetalingen dienen altijd voor of op de eerste van de maand overgemaakt te worden o.v.v. uw contractnummer. Wanneer de huur niet op tijd is voldaan sturen wij u een herinnering waarvoor wij administratiekosten in rekening kunnen brengen.
 
Wij willen u adviseren gebruik te maken van onze automatische incasso. Dit biedt voordelen voor zowel u als voor ons. Het huurbedrag wordt iedere eerste van de maand automatisch afgeschreven, hierdoor voldoet u altijd aan uw betalingsverplichting. Bij de jaarlijkse huurverhogingen wordt het huurbedrag automatisch aangepast. Indien u gebruik wenst te maken van een automatische incasso kunt u contact opnemen en zullen wij u een incassoformulier toesturen. Contactgegevens beheer@draijer.com - 020 617 8858.
 
Huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging vindt plaats zoals beschreven in uw huurcontract. Wij zullen u altijd tijdig schriftelijk informeren over deze verhoging.
 
Huuropzegging
Een huuropzegging dient schriftelijk aangeleverd te worden. U kunt deze richten aan Draijer Vastgoedbeheer Weteringschans 85 D, 1017 RZ Amsterdam. Wij willen benadrukken uw huurovereenkomst na te gaan en rekening te houden met de beschreven opzegtermijn.
 
Voorinspectie
Nadat de huuropzegging is ontvangen vindt er een voorinspectie plaats. Tijdens deze inspectie wordt er besproken hoe het gehuurde opgeleverd dient te worden. Dit kan betekenen dat u voor het verlaten van de woning nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten en/of gebreken moet herstellen.
 
Eindinspectie
Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd die in de voorinspectie zijn opgenomen. Het kan gebeuren dat er tijdens de eindinspectie schade of gebreken aan het licht komen die u voor uw rekening had moeten herstellen die tijdens de voorinspectie niet zijn geconsenteerd. Het hangt van de omstandigheden af of u hier nog een korte tijd krijgt om deze te herstellen. Als de woning al opnieuw verhuurd is kan er geen gelegenheid gegeven worden om de werkzaamheden uit te voeren. Wij zijn dan genoodzaakt de herstelkosten op u te verhalen.
 
Electra, gas, en water
U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de aansluiting dan wel opzeggingen bij de desbetreffende bedrijven.
 
Waarborgsom                                                                          
Indien de woning leeg en zonder gebreken opgeleverd wordt, zullen wij u de eventueel betaalde borg terugbetalen. Uiteraard verwerken wij ook eventuele openstaande achterstanden met deze borg. 
 
Huurwoning gezocht
 
Indien u op zoek bent naar een huurwoning kunt u ons mailen (beheer@draijer.com) met uw voorkeuren en wensen. We kunnen u niets garanderen, maar als we iets passends beschikbaar hebben zullen wij contact met u opnemen om dit te bespreken. We verhuren geen dubbele bewoning (o.a. studenten, groepsbewoning). Als u buiten deze categorie valt en zoekende bent ontvangen we graag de volgende informatie: C.V., huurbudget, woonwensen en indien nodig zullen wij extra informatie opvragen.