Taxaties

Ons kantoor heeft al geruime jaren ervaring en kennis om alle vormen van taxaties uit te voeren. Dit doen wij voor woningen, bedrijven, maar ook voor vastgoed portefeuilles.
Voor woningen bestaat het NWWI als taxatie- en validatie-instituut met de meeste registraties van woning taxaties. Onze taxateurs zijn allen aangesloten bij het NWWI. Wij werken volgens een uniform, gestandaardiseerd digitaal proces. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo een heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxatie welke inzicht geeft  in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Voor bedrijfsruimtes is het TMI in het leven geroepen. Een taxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt én dat deze onderbouwd is. Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Een initiatief door en voor taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche om te gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten.
Onze gekwalificeerde taxateurs zijn aangesloten bij de NVM, NWWI, TMI en zijn uiteraard gecertificeerd in de kamer wonen/MKB en BV in het centraal register voor taxateurs, het Vastgoedcert.
Wij zijn dus als erkend taxateur bij uitstek geschikt om een taxatie voor u uit te voeren.

Mogelijke doelen zijn: de hypotheek, de waarde voor fiscale doeleinden (o.a. voor de successie, verkoop aan kinderen, van B.V. naar privé), een opstalverzekering, de waarde van de grond i.v.m. een erfpachtrecht, een huurprijs- herziening of een rechtbank taxatie . Bij elk van deze doelen hoort een bepaalde taxatiewaarde. Ook een financier of verzekeraar vraagt vaak om een taxatierapport.

Hoe verloopt een taxatie?

Bij een taxatie is het noodzakelijk dat u een aantal papieren paraat heeft:

- het eigendomsbewijs
- de kadastrale gegevens
- indien mogelijk de bouwtekeningen van uw huis.

Indien u een taxatie nodig heeft van een appartement of een lidmaatschapsrecht, zouden wij ook graag de statuten of de splitsingsakte en -tekening alsmede de notulen en het laatste financiële overzicht van de Vereniging van Eigenaars c.q. coöperatieve vereniging willen ontvangen.

Tijdens de inspectie van de woning letten wij veelal op de volgende aspecten:
- de staat van onderhoud
- de constructie en de kwaliteit van de gebruikte materialen
- de inhoud en oppervlakte
- de functionele indeling
- de mate van isolatie en energiezuinige maatregelen
- de rechten en verplichtingen m.b.t. de woningen en de grond (bijv. erfpacht en recht van overpad)
- de ligging en de omgeving (met welke wijkvoorzieningen)

Daarbij wordt tevens rekening gehouden met het bestemmingsplan van de gemeente. Ook de actuele marktsituatie speelt een grote rol. Wat is de verhouding tussen vraag en aanbod op de huidige markt? Als makelaars zijn we goed op de hoogte van deze situatie. Uit ervaring kennen wij de bedragen waarvoor soortgelijke objecten onlangs in de buurt zijn verkocht.

Tot slot leggen wij onze bevindingen vast in een taxatierapport.
Voor zowel de woningmarkt als voor bedrijfsmatige objecten of portefeuille-taxaties weten de particulieren en de commerciële partijen ons te vinden.